Hierbij 3 Vooroordelen over Freelancers Ontkracht:

1) Een freelancer is niet gebonden aan mijn team

Het is belangrijk dat freelancers sociaal geconnecteerd worden in de organisatie om de samenwerking te doen slagen. De inwerking van een freelancer is een verantwoordelijkheid die door twee partijen gedragen wordt. Mits de juiste ondersteuningen zien wij in de praktijk dat freelancers wél deel uitmaken van een team en zich betrokken voelen bij het project. Ook voor lange tijd !  

Daarnaast kan een ervaren extern persoon met zijn frisse kijk op vastgeroeste en oude patronen voor vernieuwing zorgen in een bedrijf zonder dat eigen werknemers dit als een bedreiging ervaren.

2) Een freelancer is duur

Je kan het bedrijven niet kwalijk nemen. Een uurtarief van 50 euro lijkt niet meteen een koopje te zijn. Maar eigenlijk is het dat wel ! Laat ons toe dit aan te tonen :

Geen sociale lasten

Ten eerste wordt er vaak over het hoofd gezien dat de opdrachtgever geen sociale lasten moet afstaan voor freelancers. Bij vaste werknemers komen deze kosten nog eens extra bovenop de kostenpost van de verloning. In die zin kan je met de verloning van één vaste werknemer meer flexibele werknemers in dienst nemen.

Plug and play

Ten tweede zorgt het plug and play principe van de freelancer ervoor dat de opdrachtgever enkel hoeft te betalen voor de uren waarop er effectief gewerkt wordt. Daardoor vallen er enkele financiële verplichtingen weg zoals het uitbetalen van vakantiegeld en het vergoeden van ziekte-en vakantiedagen. Een freelancer regelt geheel autonoom zijn eigen vakantie maar met respect voor het teamwork en na overleg met de projectverantwoordelijke.  

Bespaar kosten & tijd

Ten derde heeft een freelancer de skills en ervaring al op zak om de job uit te voeren. Het tijdsintensieve en dure opleidingsproces voor werknemers wordt op deze manier vermeden. Werknemers opleiden kost geld en is risicovol : niemand garandeert dat ze blijven. En er is niet altijd genoeg tijd om te wachten op de ontplooiing van expertise. Daarom biedt het uitbesteden van zeer specifieke opdrachten een reële oplossing. Uitbesteden is besparen op tijd, niet op kwaliteit.

“De juiste tijd kiezen is tijd besparen.”

Belangrijk is dat je onthoudt dat de meerkost van een freelancer zich vertaalt in een besparing van kosten naar opleiding en inwerkperiode toe.

3) Over een freelancer heb je minder controle dan over werknemers

Dat klopt dus niet. Met een freelancer kan je elke afspraak in een contractvorm gieten waardoor je duidelijk bent tegenover elkaar.  Je kan afspraken maken over de duurtijd, de opzeg, het niet-concurrentiebeding, vertrouwelijke gegevens, intellectuele eigendomsrechten, afwervingen etc. Dat kan je met een eigen werknemer niet of is veel moeilijker. V-IT neemt hier haar rol op door de voorwaarden back to back te maken met de freelance consultant.